hlavicka

Studentská soutěž

Přihláška na registrace uzavřena

Porota v letošním ročníku vybírala z celkem 81 přihlášených projektů v kategoriích vysoké školy a střední školy. Šest nejlepších v obou kategoriích postoupilo do užšího výběru. Všichni porotci se shodli na vysoké úrovni přihlášených prací a vyjádřili radost z kvality projektů mladých designerů.

Střední školy

Do finálového výběru se probojovaly následující projekty:

 • Toaletní stolek POP Magdaleny Markové ze Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu, Plzeň
 • Sedací nábytek Arses Esry Kahraman ze Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu, Plzeň
 • Hausbót Alexandra Zikmunda ze Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu, Plzeň
 • Lavice Consolio Vojtěcha Šenekela ze Střední školy designu interiéru Kateřinky – Liberec, s. r. o.
 • Městský mobiliář VETYPA Pavlíny Štěpařové ze Střední školy designu interiéru Kateřinky – Liberec, s. r. o.
 • Stojan na kolo Cykelställ Matouše Abrahama ze Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové

 

 1. místo
  V kategorii středních škol zvítězil Vojtěch Šenekel se svým projektem lavice Consolio ze Střední školy designu interiéru Kateřinky – Liberec, s. r. o. Porota se jednohlasně shodla, že ve všech hodnocených kritériích, tedy úroveň prezentace, kvalita designu a aplikovatelnost, je tento produkt na vysoké úrovni a rádi by ho viděli v reálné produkci.
 2. místo
  Na druhém místě se umístil hausbót Alexandra Zikmunda ze Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu, Plzeň. Zde porota ocenila odvážný současný design a vysokou kvalitu prezentace.
 3. místo
  Třetí místo obsadila Magdalena Marková ze Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu, Plzeň se svým toaletním stolkem POP. Porotu zaujal design produktu i styl prezentace odkazující na Pop Art, který by bylo možné dobře marketingově využít.

Vysoké školy

Ve finálovém výběru se setkaly tyto projekty:

 • French press Solo Davida Síly z Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Cyklistická helma Oleny Muzikové ze Západočeské univerzity v Plzni
 • Aternativní domeček pro panenky BObO Adrienna Király z Moholy-Nagy University of Art and Design (Maďarsko)
 • Kurník KOKO Dagmary Szmal z Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (Polsko)
 • Židle 6:6 Davida Navrátila z Vysoké školy uměleckoprůmyslová v Praze
 • Nábytek pro děti Olie Anny Cserby z Moholy-Nagy University of Art and Design (Maďarsko)

Do kategorie vysokých škol se přihlásilo 65 projektů, do konečného výběru tedy postoupily opravdu jen ty nejlepší.

 1. místo
  Vítězem se stala Olena Muziková se svou cyklistickou helmou ze Západočeské univerzity v Plzni. Poroto nejvíce ocenila kvalitu designu produktu a jeho funkčnost, zvláště pak celoroční použití a bezpečnost. Na vysoké úrovni ovšem byla i kvalita zpracování prezentace a vysoká míra uplatnění na trhu.
 2. místo
  Na druhém místě se umístil David Síla z Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde pod vedením Antonína Tomáška vznikl celý set. Student David Síla přispěl do této kolekce designem french pressu. Vedle kvalitního designu, který byl již uveden na trh, vyzdvihla u této práce porota důležité sdělení – spolupráce firem s designéry je klíčová a přináší dobré prvky inovace a kvality do sériové výroby. Zde máme konkrétní výborný a poučný příklad se skvělým výsledkem pro ostatní firmy.
 3. místo
  Třetí místo obsadila Anna Cserba se svým variabilním nábytkem pro děti Olie z Moholy-Nagy University of Art and Design. Ojedinělý design a propracovaný systém spojení úložného prostoru a variability sezení vedlo porotu k ocenění tohoto dětského nábytku.

Při hodnocení projektů porota posuzovala kvalitu designu, autenticitu, kvalitu prezentace a aplikovatelnost produktů. V dnešní době jsou velmi skloňovanými tématy soběstačnost a mobilita. Projekty, které reflektují právě tyto životní trendy, byly velmi oceňovány.

Jako dlouhodobý cíl si festival Meat Design a Student Academy klade za cíl podporovat spolupráci mezi studenty a firmami, a také zlepšit povědomí o kvalitním studentském designu u velkých korporací nejen v Česku, ale i v zahraničí. „Srovnávání designu z různých oborů je velice náročné, nicméně si myslíme že je to vhodná cesta, jak ukázat co nejširší spektrum prací a porovnat české a zahraniční studenty designu.“ uvádí architekt Ondřej Turoň, odborný garant studentské soutěže. „dalších ročnících chceme rozvíjet spolupráci s firmami, kde by se dal uplatnit mladý design a šířit povědomí o kvalitě českého a zahraničního designu.“ dodává Karolína Skórková, ředitelka festivalu.

Děkujeme všem, kteří se přihlásili ze svými pracemi do soutěže za jejich nápady, kreativitu a odvahu se zapojit. Příští rok ve zdraví na viděnou!

V případě dotazů nás kontaktujte na: studentacademy@meatdesign.cz.

Studentská soutěž 2019

Fotogalerie

Tento projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegrádských grantů Mezinárodního visegrádského fondu. Účelem fondu je podpora udržitelné místní spolupráce ve střední Evropě.